Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. z siedzibą w Poznaniu na dzień 22 maja 2023 r.

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-863), przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530819 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 5 ust. 2  Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku o godz. 11.00 w Poznaniu, w sali konferencyjnej Hotelu Ibis Poznań Stare Miasto, przy ul. Kazimierza Wielkiego 23.

Biznes.pap.pl – raport firmy OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW SA