Wprowadzone przez t.witczak

Otwarty Nabór na Partnerów do Konsorcjum dla Realizacji Badań Epidemiologicznych Dotyczących Wielochorobowości

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej ogłasza otwarty Nabór Partnerów Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu Konkursu otwartego na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych – konkurs numer: ABM/2023/3 w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości przez Agencję Badań Medycznych dostępne są pod adresem […]

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”. Zapraszamy do składania ofert. Formularz oferty word Formularz oferty pdf Projekt umowy Zapytanie ofertowe Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. unieważnia postępowanie ofertowe. Unieważnienie postępowania

Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”,ogłasza 17 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r.   Zapraszamy do zapoznania się […]

Dostawa videokolonoskopu z dodatkowym kanałem natryskowym

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” ogłasza 7 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Dostawa videokolonoskopu z dodatkowym kanałem natryskowym”. Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do […]

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Zakup komputerów”.

Zapraszamy do składania ofert.   Formularz oferty Projekt umowy Zal-3_Specyfikacja-wyposazenia_laptopy_2023 Zal-3_Specyfikacja-wyposazenia_laptopy_2023 (2) Formularz oferty Zapytanie ofertowe Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 19 lipca 2023 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup komputerów”. Informacja o wyborze

Dostawa środków farmakologicznych i materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”, ogłasza 21 czerwca 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa środków farmakologicznych i materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych. Zapraszamy do zapoznania się […]

Poszukujemy pracownika do sprzątania pomieszczeń

Szanowni Państwo, Poszukujemy pracownika do sprzątania pomieszczeń naszego Ośrodka Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, pracę o charakterze rotacyjnym: od poniedziałku do soboty, praca w godzinach popołudniowych i wieczornych, bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnych pomieszczeniach, Zapewniamy nowoczesne maszyny czyszczące. Zatrudnimy: Osoby dyspozycyjne, odpowiedzialne i zdecydowane, Do Twoich obowiązków będzie należało: – Sprzątanie pomieszczeń […]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. z siedzibą w Poznaniu na dzień 22 maja 2023 r.

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-863), przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530819 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. […]

Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Sprzęt do rehabilitacji covidowej.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”, ogłasza 12 kwietnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Sprzęt do rehabilitacji covidowej. Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia […]