Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Sprzęt do rehabilitacji covidowej.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”, ogłasza 12 kwietnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Sprzęt do rehabilitacji covidowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154351

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 27 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.