Otwarty Nabór na Partnerów do Konsorcjum dla Realizacji Badań Epidemiologicznych Dotyczących Wielochorobowości

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
ogłasza otwarty Nabór Partnerów Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2.
Regulaminu Konkursu otwartego na realizację badań epidemiologicznych
dotyczących wielochorobowości ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych
– konkurs numer: ABM/2023/3 w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji
projektu badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości przez
Agencję Badań Medycznych dostępne są pod adresem internetowym:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2110,ABM-oglasza-Konkurs-otwarty-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczacych-w.html

 

Załączniki :

Ogłoszenie

Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Kaluzula RODO

Załącznik nr. 3 Wzór umowy Konsorcjum

 

( 14.09.2023 ) W związku z zakończeniem naboru na partnera do konsorcjum dla realizacji niekomercyjnego badania epidemiologicznego Zamawiający – Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu informuje, że zostały wybrane oferty:

» Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

» Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk