Pozytywny audyt normy PN-EN 15224 oraz ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

jakość, standard i powtarzalność procedur jest niezmiernie ważna w naszej pracy. Dlatego stosujemy normy PN-EN 15224 oraz ISO 9001:2015.

Normy te zapewniają świadczenie usług o porównywalnej jakości i są odpowiednie dla wszystkich organizacji działających w ochronie zdrowia i opiece społecznej. Główne wytyczne certyfikatów nakreślają wzorcowe postępowanie dotyczące działalności ośrodków z naciskiem na orientację na pacjenta.

ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia – uznawana jest za jedyny branżowy standard dla ochrony zdrowia. Norma ta została dostosowana do potrzeb organizacji świadczących usługi medyczne: szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej, praktyk lekarskich i placówek opieki społecznej. Koncentrując się na zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwie pacjentów, norma ta znacznie wykracza poza inne systemy zarządzania jakością.

OPEN od lat pracuje zgodnie z wytycznymi obydwu tych dokumentów i właśnie po raz kolejny przeszliśmy pozytywnie zewnętrzny audyt i nasze certyfikaty zostały przedłużone na kolejne 3 lata.