Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Kampania informacyjno-promocyjna”.

Zapraszamy do składania ofert.

Formularz oferty word

Formularz oferty pdf

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. unieważnia postępowanie ofertowe.

Unieważnienie postępowania