Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”,ogłasza 17 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r. (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 28 sierpnia 2023 r. rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na „Dostawę paliwa w miesiącu wrześniu 2023 r.” Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.