Dostawa videokolonoskopu z dodatkowym kanałem natryskowym

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” ogłasza 7 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa videokolonoskopu z dodatkowym kanałem natryskowym”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169313

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 17 sierpnia 2023 r. rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na Dostawę videokolonoskopu z dodatkowym kanałem natryskowym. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.