Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie pn. „Zakup komputerów”.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Formularz oferty

Projekt umowy

Zal-3_Specyfikacja-wyposazenia_laptopy_2023

Zal-3_Specyfikacja-wyposazenia_laptopy_2023 (2)

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 19 lipca 2023 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup komputerów”.

Informacja o wyborze