Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Usługa polegająca na odbieraniu próbek do badań, rejestrowaniu pacjentów oraz przeprowadzaniu wywiadu medycznego.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”,  ogłasza 27 stycznia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Usługa polegająca na odbieraniu próbek do badań, rejestrowaniu pacjentów oraz przeprowadzaniu wywiadu medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Usługa polegająca na odbieraniu próbek do badań, rejestrowaniu pacjentów oraz przeprowadzaniu wywiadu medycznego (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 9 lutego 2023 r. unieważnienia postępowania ofertowego. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.