Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa zestawów do pobrania materiału do badania (kałówek) oraz płytek do wykonywania testów.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”,  ogłasza 19 stycznia 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa zestawów do pobrania materiału do badania (kałówek) oraz płytek do wykonywania testów.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa zestawów do pobrania materiału do badania (kałówek) oraz płytek do wykonania testów (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 2 lutego 2023 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.