Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Zakup zestawu stacji diagnostyki obrazowej.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Zakup stacji diagnostycznych w celu poprawy dostępu do usług zdrowotnych i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w OPEN S.A.”, ogłasza 22 lutego 2023 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Zakup zestawu stacji diagnostyki obrazowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zakup zestawu stacji diagnostyki obrazowej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał w dniu 7 marca 2023 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.