Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych”.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” ogłasza 14 czerwca 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 24 czerwca 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.