Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa najmu pomieszczeń na cele prowadzenia rehabilitacji fizjoterapeutycznej”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 25 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa najmu pomieszczeń na cele prowadzenia rehabilitacji fizjoterapeutycznej”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Usługa najmu pomieszczeń na cele prowadzenia rehabilitacji fizjoterapeutycznej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 3 września 2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.