Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wizyty fizjoterapeutyczne”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 25 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wizyty fizjoterapeutyczne”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Wizyty fizjoterapeutyczne (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. informuje, że centrum referencyjne w Poznaniu mieścić się będzie w budynku zlokalizowanym przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań. Jest to miejsce realizacji zadania w Poznaniu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 29 września 2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.