Zmiany w cenniku usług komercyjnych

Z dniem 7 lipca 2021 wprowadzono zmiany w cenniku usług komercyjnych dotyczących oferty diagnostyki i świadczeń medycznych.

Aktualne ceny znajdują się w pliku.

Zmiany dotyczą ceny badania testów RT-PCR i dodania cennika z ofertą na badania grupowe.