Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 20 lipca 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe sprzęt pdf

Projekt umowy

Zal 3_Specyfikacja wyposażenia

Zal 3_Specyfikacja wyposażenia

Formularz oferty

Formularz oferty

04-08-2021-Informacja o wyborze

10-08-2021-Informacja o ponownym wyborze