Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 15 lipca 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zamawiający unieważnia i nie rozstrzyga postępowania ofertowego z uwagi na to, że jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.