Bezpłatne szkolenie z profilaktyki onkologicznej

Bezpłatne szkolenie na temat profilaktyki onkologicznej wśród kobiet dla lekarek oraz lekarzy POZ i medycyny pracy oraz pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych POZ z terenu Wielkopolski

 

Serdecznie zapraszamy lekarki i lekarzy POZ oraz medycyny pracy, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne
i położnych z województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach
programu profilaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pod nazwą „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN
SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki onkologicznej w grupie kobiet w wieku 25-69
lat wśród personelu POZ i medycyny pracy.

Program szkolenia obejmuje m. in.:

 • wiedzę na temat barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne oraz
  sposobów niwelowania tych barier,
 • informację na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, w tym o badaniach
  profilaktycznych w czasie ciąży i laktacji,
 •  informację o dostępnych i bezpłatnych badaniach profilaktycznych,
 • epidemiologię raka piersi i szyjki macicy,
 • kwestię włączenia badań profilaktycznych do okresowych badań lekarskich pracowników,
 • ćwiczenia praktyczne dotyczące umiejętności rozpoznawania zmian w piersiach z wykorzystaniem
  fantomów,
 •  obsługę udostępnionej w ramach projektu mobilnej aplikacji edukacyjnej.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 marca 2022 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12/
Szkolenie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski – lekarz onkolog, specjalista zdrowia publicznego, Prezes Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii im. A. Pienkowskiej S.A. w Poznaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie projektu www.openbadania.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 marca 2022 r.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu otrzymają Państwo mailowo do dnia 21 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www. openbadania.pl