Rehabilitacja onkologiczna – nowy projekt – wolne miejsca

Projekt zakłada dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego, lub przebyły chorobę nowotworową.

W ramach projektu pacjenci otrzymują bezpłatne wsparcie w zakresie fizjoterapii, psychologii i dietetyki.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w OPEN w Poznaniu oraz w Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Uczestnicy projektu mają zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów.

Projekt zakłada wsparcie indywidualne oraz grupowe, a także udział osób z otoczenia uczestnika.

O kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog.

Szczegółowe informacje oraz zapisy po numerem tel. 601 061 848

Kontakt również za pośrednictwem maila: rehabilitacja@open.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.