Poszukujemy pracownika na stanowisko TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Szanowni Państwo,
do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII
Zatrudnimy:
 absolwenta Medycznego Studium Zawodowego z tytułem Technika elektroradiologii lub absolwenta
studiów wyższych na kierunku Elektroradiologia ,
Wymagamy:
 ukończonych szkoleń specjalistycznych:
 Szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta
 Szkolenie w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii cyfrowej (prowadzone
przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne lub przez inną jednostkę prowadzącą
szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR)
 udokumentowania doświadczenia w wykonywaniu mammografii (minimum 1000 na rok)
 dobrej znajomości programu Excel
 wysokiej kultury osobistej
 dobrego kontaktu z pacjentem
 pozytywnego nastawienia do pracy w zespole
 znajomości języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
Oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o współpracy (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),
 elastyczne godziny pracy, zgodnie z zaakceptowanym grafikiem pracy,
 pracę w siedzibie Ośrodka oraz w mammobusach na terenie Wielkopolski
Swoje dokumenty aplikacyjne możecie przesłać na adres email: kadry@open.poznan.pl do dnia 16.05.2022 r.