Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Wyroby medyczne: jednorazowe wkłady i rękawy do drenażu limfatycznego oraz jednorazowe środki i materiały ochronne.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 10 sierpnia 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Wyroby medyczne: jednorazowe wkłady i rękawy do drenażu limfatycznego oraz jednorazowe środki i materiały ochronne.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Wyroby medyczne: jednorazowe wkłady i rękawy do drenażu limfatycznego oraz jednorazowe środki i materiały ochronne (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 9 września 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.