Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 03 sierpnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62533

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 13 sierpnia 2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.