Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Utworzenie i serwis portalu projektowego”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 08 października 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Utworzenie i serwis portalu projektowego”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Utworzenie i serwis portalu projektowego (funduszeeuropejskie.gov.pl)