Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza/lekarkę specjalistę/specjalistkę anestezjologa”. 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” ogłasza 26 maja 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza/lekarkę specjalistę/specjalistkę anestezjologa”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110968

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 8 czerwca 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.