postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” ogłasza 22 grudnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85520

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 3 stycznia 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.