Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych”.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologiznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” ogłasza 11 lutego 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 23 lutego 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.