Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” ogłasza 15 grudnia 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Usługa polegająca na dostawie paliwa i akcesoriów samochodowych (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 29 grudnia 2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.