Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Leasing finansowy urządzenia USG”.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 16 lutego 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Leasing finansowy urządzenia USG”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Leasing finansowy urządzenia USG (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 15 marca 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.