Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” ogłasza 4 listopada 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:  Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 22 listopada 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.