Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Doręczenie 10 276 sztuk przesyłek listowych”.  

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” ogłasza 19 stycznia 2022 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Doręczenie 10 276 sztuk przesyłek listowych”. 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i do złożenia ofert.

 Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Doręczenie 10 276 sztuk przesyłek listowych (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  informuje, że dokonał 9 lutego 2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja umieszczona została w Bazie konkurencyjności pod powyższym linkiem.