Oferta pracy – Opiekun uczestnika projektu

W związku z rozwojem projektu poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko “Opiekun uczestnika projektu”.

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności organizacji pracy własnej i samodzielności w realizacji zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności powiązania wielu aspektów w celu pełnej realizacji zadań,
 • odpowiedzialnego stosunku do zobowiązań i terminów,
 • komunikatywności, umiejętności swobodnego kontaktu z uczestnikami oraz personelem projektu,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • umiejętności prawidłowego koordynowania działań,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– pracę o charakterze zmianowym.

Do obowiązków opiekuna uczestnika należy m.in.:

 • zapewnienie sprawnego udziału uczestnika w poszczególnych formach rehabilitacji, poprzez stały bezpośredni kontakt z uczestnikami i udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia,
 • budowanie dobrych relacji z uczestnikami, udzielanie informacji, asystowanie i pośrednictwo w kontakcie ze specjalistami,
 • obsługa narzędzi mających na celu sprawną komunikację z uczestnikami (telefoniczna, mailowa i osobista obsługa uczestników),
 • koordynowanie wizyt zgodnie z założeniami projektu, za pomocą systemu informatycznego,
 • współpraca w procesie sprawnego i terminowego obiegu dokumentacji projektowej,
 • stała współpraca ze specjalistami realizującymi projekt.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@open.poznan.pl
Poznań, 27.10.2021 r.

Klauzula informacyjna
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą nikomu udostępnianie.