Kongres EUSOBI

W dniach 29 września – 1 października 2022 roku nasz zespół brał udział w międzynarodowym spotkaniu radiologów EUSOBI, jakie odbyło się w Malmö.

W spotkaniu wzięło udział ponad 600 specjalistów z zakresu radiologi. OPEN jako Ośrodek badawczy prowadzący prace nad epidemiologią nowotworów był wg naszej wiedzy jedynym zespołem z Polski, który uczestniczył w tym sympozjum. To dla nas ogromne wyróżnienie.

W trakcie 3-dniowych spotkań braliśmy udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych z zakresu radiologi takich jak DWI-MRI, badania przesiewowe i informacje o gęstości piersi Are you dense, czy też roli AI w obrazowaniu piersi.

W międzynarodowym towarzystwie dzieliśmy się wiedzą na temat:

  • Aktualnych informacji na temat badań przesiewowych piersi
  • Mammografii z kontrastem
  • Obrazowania w leczeniu raka piersi
  • Nowych osiągnięć w zakresie radiologi (obrazowanie rentgenowskie, jądrowe, MRI, ultrasonograficzne i optoakustyczne)

– Obrazowania piersi w specyficznych podgrupach pacjentów (chore na raka piersi, osoby po rekonstrukcjach, dzieci i młodzież, mężczyźni i osoby transseksualne, zmiany wysokiego ryzyka)